ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI CONSULTĂRI

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 07.02.– 19.02.2019, un număr de 3 sesiuni de consultări pe tema introducerii abordării sănătății în toate politicile și a metodologiei privind evaluarea impactului asupra sănătății în România.

Scopul acestor sesiuni a fost colectarea feedbackului participanților -reprezentanți ai ONG-urilor, ai autorităților publice și a partenerilor sociali – privind opțiunile și mecanismele de introducere a conceptului de sănătate în toate politicile (health in all policies – HiAP) în politicile publice de la nivel central și local precum și metodologia de evaluare a impactului asupra sănătății (health impact assessment – HIA).

Astfel, participarea și implicarea celor 63 de participanți în aceste sesiuni va conduce la definitivarea seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale în domeniul sănătății.

Sesiunile de consultări s-au desfășurat în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Ne bucurăm să împărtășim imaginisurprinse în cadrul acestor activități AICI: