Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) derulează, pe o perioada de 16 luni începând cu data 06.06.2018, proiectul RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/ MySMIS+ 112263. Valoarea totală a proiectului este de 976.948,73 RON, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 957.407,81 RON. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății publice care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP prin introducerea la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică din cadrul Institului Național de Sănătate Publică a unor mecanisme/ instrumente care să vină în sprijinul comunităților, factorilor de decizie și practicienilor să facă alegeri care să îmbunătățească sănătatea publică printr-un design comunitar