Comunicat încheiere proiect RePas

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) a derulat, pe o perioada de 16 luni începând cu data 06.06.2018, proiectul RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/ MySMIS+ 112263. Valoarea totală a proiectului a fost de 976.948,73 RON, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 957.407,81 RON. Proiectulestecofinanțat din Fondul Social European […]

ANUNȚ SESIUNI WORKSHOP

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de workshop pe tema elaborării de politici alternative în domeniul sănătății în România. In cadrul acestor întâlniri, destinate reprezentanților instituțiilor publice, ONG-urilor și altor actori interesați, vor fi discutate recomandările de politici publice și strategia de promovare a acestora. Vor fi organizate 5 evenimente, câte unul […]

ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI MESE ROTUNDE

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 11.04.– 08.05.2019, un număr de 4 sesiuni de mese rotunde pe tema aplicării  seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale în domeniul sănătății. Scopul acestor sesiuni a fost discutarea modului de aplicare a seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de fundamentare […]

ANUNȚ SESIUNI MESE ROTUNDE

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de mese rotunde pe tema aplicării  seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale în domeniul sănătății. Întâlnirile vor fi realizate împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, în baza protocolului de colaborare 14177/12.10.2018 și, se vor concentra pe metodologii de realizare a […]

ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI CONSULTĂRI

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 07.02.– 19.02.2019, un număr de 3 sesiuni de consultări pe tema introducerii abordării sănătății în toate politicile și a metodologiei privind evaluarea impactului asupra sănătății în România. Scopul acestor sesiuni a fost colectarea feedbackului participanților -reprezentanți ai ONG-urilor, ai autorităților publice și a partenerilor sociali […]

ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI DE INSTRUIRE PE TEMELE ”ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE” ȘI ”ADVOCACY”

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 22.11.2018 – 23.02.2019, un număr total de 8 sesiuni de instruire, câte 4 sesiuni pe fiecare dintre temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății. Aceste sesiuni au fost destinate reprezentanților ONG-urilor din toate regiunile de dezvoltare ale țării și au fost […]

ANUNȚ SESIUNE CONSULTĂRI

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de consultări privind introducerea abordării sănătății în toate politicile și a metodologiei privind evaluarea impactului asupra sănătății în România. Întâlnirile vor reuni specialiști din Ministerul Sănătății și ministere al căror domeniu de activitate este legat de sănătate, structuri și agenții subordonate acestora, institute de cercetare, mediul […]

Lansarea Raportului de Cercetare Sănătatea în toate politicile și evaluarea impactului asupra sănătății în România.

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății anunță lansarea Raportului de Cercetare Sănătatea în toate politicile și evaluarea impactului asupra sănătății în România. Studiul își propune să contribuie la avansarea conceptului de sănătate în toate politicile (HiAP) pe agenda publică, prin promovarea acestuia în rândul actorilor implicați – factori de decizie, profesioniști în sănătate, mediu și alte […]

ANUNȚ MODIFICARE DATĂ SESIUNE DE INSTRUIRE PE TEMELE ”ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE”- CLUJ NAPOCA ȘI “ADVOCACY” – CLUJ-NAPOCA ȘI BUCUREȘTI ȘI PRELUNGIRE TERMENE DE ÎNSCRIERE

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță reprogramarea sesiunii de instruire pe tema „Elaborarea și monotorizarea politicilor publice” de la Cluj Napoca pentru perioada 17-19.12.2018 și pe cea a sesiunii de instruire pe tema „Advocacy” de la Cluj-Napoca pentru perioada 10-12.01.2019, respectiv sesiunea de la București pentru perioada 17-19.01.2019. De asemenea, termenele limită de înscriere […]

ANUNȚ MODIFICARE DATĂ SESIUNE DE INSTRUIRE PE TEMA ”ADVOCACY”- CLUJ NAPOCA ȘI PRELUNGIRE TERMENE DE ÎNSCRIERE

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) anunță amânarea sesiunii de instruire pe tema „Advocacy” planificată pentru perioada 22-24.11.2018 la Cluj Napoca. Sesiuneava fi reprogramată pentru începutul anului 2019, perioada urmând a fi anunțată până la sfârșitul lunii noiembrie 2018. Deasemenea, termenele limită de înscriere la sesiunile din Bucureștiși Cluj Napoca se prelungesc până la data […]