Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) derulează, pe o perioada de 16 luni începând cu data 06.06.2018, proiectul RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/ MySMIS+ 112263. Valoarea totală a proiectului este de 976.948,73 RON, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 957.407,81 RON. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății publice care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP prin introducerea la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică din cadrul Institului Național de Sănătate Publică a unor mecanisme/ instrumente care să vină în sprijinul comunităților, factorilor de decizie și practicienilor să facă alegeri care să îmbunătățească sănătatea publică printr-un design comunitar.

Prin intermediul acestui proiect, ARPS îsi propune:

  • să dezvolte un set de proceduri, mecanisme și instrumente de fundamentare de politici publice, de interacțiune cu autoritățile și instituțiile publice și de consolidare a dialogului social și civic în domeniul sănătății;
  • să dezvolte Harta părților interesate din domeniul sănătății în vederea facilitării cooperării interinstituționale;
  • să instruiască minim 60 de reprezentați ai societății civile cu privire la procesul de elaborare și monitorizare a politicilor publice și în advocacy;
  • să implice minim 60 de reprezentanți din instituții publice în activitățile proiectului;
  • să elaboreze minim 5 alternative de propuneri de politici publice, asistând părțile interesate în exercițiul participativ de elaborare a acestora;
  • să promoveze minim 1 propunere de politică publică alternativă care să fie acceptată.

Caracterul inovativ al proiectului RePaS este dat de abordarea integrată a grupului țintă, respectiv în prima fază se vor dezvolta seturile de proceduri/mecanisme/instrumente pe care ulterior ONGurile le vor aplica în etapa de formulare a alternativelor la politicile publice, se va realiza Harta părților interesate în domeniul sănătății care va asigura premisele pentru facilitarea colaborării interinstituționale atât de necesare în elaborarea politicilor/ planurilor/ programlor din orice domeniu, în cea de a doua etapă, cunoștințele și abilitățile personalului din ONGuri se vor îmbunătăți ca urmare a participării la programele de pregătire prevăzute, iar în etapa a treia, participanții vor pune în aplicare cunoștințele dobândite, formulând și promovând alternative la politicile publice inițiate de guvern.

Pentru orice întrebări, vă stăm la dispoziție pe email la adresa office@arps.ro.