ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI DE INSTRUIRE PE TEMELE ”ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE” ȘI ”ADVOCACY”

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 22.11.2018 – 23.02.2019, un număr total de 8 sesiuni de instruire, câte 4 sesiuni pe fiecare dintre temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății.

Aceste sesiuni au fost destinate reprezentanților ONG-urilor din toate regiunile de dezvoltare ale țării și au fost derulate pe  parcursul a 3 zile.

Ca urmare a acestor activități, reprezentanții a peste 30 de ONG-uri care derulează activități în domeniul sănătății la nivel național și-au îmbunătățit capacitatea de a se implica în formularea și promovarea de politici publice alternative în domeniul sănătății care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni. 

Sesiunile de instruire s-au desfășurat în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Ne bucurăm să împărtășim imagini surprinse în cadrul acestor activități AICI: