ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI MESE ROTUNDE

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 11.04.– 08.05.2019, un număr de 4 sesiuni de mese rotunde pe tema aplicării  seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale în domeniul sănătății.

Scopul acestor sesiuni a fost discutarea modului de aplicare a seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de fundamentare a politicilor publice, de cooperare instituțională , de consolidare a dialogului social și civic care să conducă la optimizarea proceselor decizionale în domeniul sănătății.

Organizarea acestor sesiuni a fost gandită astfel incât să aibă acoperire la nivel național (24 de Direcții de Sănătate Publică reprezentate) și să permită preluarea în activitatea curentă a procedurilor, mecanismelor și instrumentelor discutate.

Sesiunile de mese rotunde s-au desfășurat în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Ne bucurăm să împărtășim imaginisurprinse în cadrul acestor activități AICI: