ANUNȚ SESIUNE CONSULTĂRI

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de consultări privind introducerea abordării sănătății în toate politicile și a metodologiei privind evaluarea impactului asupra sănătății în România.

Întâlnirile vor reuni specialiști din Ministerul Sănătății și ministere al căror domeniu de activitate este legat de sănătate, structuri și agenții subordonate acestora, institute de cercetare, mediul academic și organizații neguvernamentale. Prin acest demers propunem o analiză a procesului prin care conceptul de sănătate în toate politicile (health in all policies – HiAP) a fost integrat în decizia politică în alte țări și a factorilor care ar favoriza implementarea abordării în România precum și a mecanismelor prin care atât HiAP cât și evaluarea impactului asupra sănătății (health impact assessment – HIA) ar putea fi aplicate în politicile publice.

Aceste sesiuni se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății, care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni. 

Calendarul sesiunilor de consultări este următorul:

  • 07.02.2019 – București (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 12.02.2019 – Iași (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 19.02.2019 – ClujNapoca (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel. 0742134513 sau e-mail office@arps.ro, persoană de contact Valeria Bianu.