ANUNȚ SESIUNI MESE ROTUNDE

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de mese rotunde pe tema aplicării  seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale în domeniul sănătății.

Întâlnirile vor fi realizate împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, în baza protocolului de colaborare 14177/12.10.2018 și, se vor concentra pe metodologii de realizare a studiilor de evaluare a impactului asupra sănătății (metode, instrumente, practici de realizare, aplicații IT suport). Considerăm că tematica dezbătută poate constitui un suport metodologic pentru cei implicați în activitatea de supraveghere și control în sănătatea publică, în special în cea de evaluare și control a factorilor de risc din mediul de viață.  De asemenea, aceste metodologii/mecanisme și instrumente contribuie la optimizarea proceselor decizionale în domeniul sănătății.

Aceste sesiuni se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății, care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni. 

Calendarul sesiunilor de mese rotunde este următorul:

  • 11-12.04.2019– București (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 16-17.04.2019- Iași (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 23-24.04.2019- Cluj Napoca (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 07-08.05.2019– Timișoara (agenda evenimentului poate fi consultată AICI)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel. 0742134513 sau e-mail office@arps.ro, persoană de contact Valeria Bianu.