ANUNȚ SESIUNI WORKSHOP

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de workshop pe tema elaborării de politici alternative în domeniul sănătății în România.

In cadrul acestor întâlniri, destinate reprezentanților instituțiilor publice, ONG-urilor și altor actori interesați, vor fi discutate recomandările de politici publice și strategia de promovare a acestora. Vor fi organizate 5 evenimente, câte unul pe fiecare temă selectată, cu scopul de a obține suportul factorilor interesați în vederea susținerii și promovării la nivel central a propunerilor elaborate și, în final, a acceptării acestora.

Aceste sesiuni se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății, care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni. 

Calendarul sesiunilor de workshop este următorul:

  • 02.07.2019 – ClujNapoca (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 18.07.2019 – București (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • 29.08.2019 – București (agenda evenimentului poatefi consultata AICI)
  • 03.09.2019 – Iași (agenda evenimentului poate fi consultata AICI)
  • Timișoara-TBD

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel. 0742134513 sau e-mail office@arps.ro, persoană de contact Valeria Bianu.