ANUNȚ SESIUNI DE INSTRUIRE PE TEMELE ”ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE” ȘI ”ADVOCACY”

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) anunță începerea sesiunilor de instruire pe temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății. Sesiunile se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății, care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni.
În cadrul proiectului vor fi organizate 8 sesiuni de instruire (4 sesiuni/fiecare dintre temele Elaborarea și monitorizarea politicilor publice și Advocacy) destinate reprezentanților ONG-urilor, fiecare sesiune urmând a se desfășura pe parcursul a 3 zile. Sesiunile se vor desfășura în grupuri mici, de aprox. 15 persoane/sesiune. Participarea la sesiunile de instruire pe ambele teme – elaborarea și monitorizarea politicilor publice și advocacy – este obligatorie.

Proiectul are o acoperire națională, grupul țintă provenind din toate regiunile de dezvoltare ale țării. Sesiunile de instruire se vor desfășura în București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara, în perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, iar la sfârșitul fiecărei sesiuni participanții vor primi certificate de participare.

ARPS va acoperi cheltuielile de pregătire, materialele, cazarea, masa și transportul (acolo unde este cazul) pentru toți participanții la sesiuni.

Calendarul orientativ al sesiunilor este următorul:

Tema Elaborarea și monitorizarea politicilor publice:

  • 22 – 24.11.2018 București
  • 13 – 15.12.2018 Cluj Napoca
  • 10 – 12.01.2019 Iași
  • 07 – 09.02.2019 Timișoara

Tema Advocacy:

  • 22 – 24.11.2018 Cluj Napoca
  • 17 – 19.01.2019 București
  • 31.01. – 02.02.2019 Iași
  • 21 – 23.02.2019 Timișoara

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel. 0742134513 sau e-mail office@arps.ro, persoană de contact Valeria Bianu.

Metodologia de selecție a participanților poate fi consultată aici.

Pentru înscriere accesați acest link.

Termenul de înscriere este 07.11.2018