ANUNȚ SESIUNI DE INSTRUIRE PE TEMELE ”ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE” ȘI ”ADVOCACY”

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) anunță începerea sesiunilor de instruire pe temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății. Sesiunile se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.