ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI CONSULTĂRI

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 07.02.– 19.02.2019, un număr de 3 sesiuni de consultări pe tema introducerii abordării sănătății în toate politicile și a metodologiei privind evaluarea impactului asupra sănătății în România. Scopul acestor sesiuni a fost colectarea feedbackului participanților -reprezentanți ai ONG-urilor, ai autorităților publice și a partenerilor sociali […]

ANUNȚ FINALIZARE SESIUNI DE INSTRUIRE PE TEMELE ”ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE” ȘI ”ADVOCACY”

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății  (ARPS) a derulat, în perioada 22.11.2018 – 23.02.2019, un număr total de 8 sesiuni de instruire, câte 4 sesiuni pe fiecare dintre temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății. Aceste sesiuni au fost destinate reprezentanților ONG-urilor din toate regiunile de dezvoltare ale țării și au fost […]