Comunicat încheiere proiect RePas

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) a derulat, pe o perioada de 16 luni începând cu data 06.06.2018, proiectul RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/ MySMIS+ 112263. Valoarea totală a proiectului a fost de 976.948,73 RON, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 957.407,81 RON. Proiectulestecofinanțat din Fondul Social European […]